19.08.2019 – Obornickie Stowarzyszenie Wodniackie APLAGA do Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach – Wniosek o udostępnienie informacji publicznej – parametrów dotyczących jakości wody ujęcia w Kowanówku

06.09.2019 – Odpowiedź PWiK Oborniki na wniosek Stowarzyszenia APLAGA dotyczący wyników badań ujęcia wody oraz rzeki Wełny w latach 2011 – 2019

28.08.2019 – Obornickie Stowarzyszenie Wodniackie APLAGA do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Obornikach – Zawiadomienie o zagrożeniu zatrucia ujęcia w Kowanówku zasilającego w wodę mieszkańców Obornik i 34 sąsiadujących miejscowości.

09.09.2019 – NW Włóczykije – Wniosek do Rady Miasta Obornik o zweryfikowanie zagrozeń ujecia wody dla Obornik

28.10.2019 – Odpowiedź Przewodniczącego Rady Miejskiej w Obornikach na wniosek stowarzyszenia NW Włóczykije

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294)