Zadrzewienia i śródpolne lasy są nam niezbędne w krajobrazie wiejskim. Według różnych badań, utrzymując sprzyjający rolnictwu mikroklimat, zadrzewienia podwyższają plony roślin uprawnych o 10-20% i więcej. Hamują siłę wiatru wysuszającego glebę i wywiewającego jej cząstki. Stymulują opady i chłodzą powietrze. Zapewniają schronienie owadom zapylającym rośliny uprawne i ptakom żywiącym się owadami żerującymi na uprawach, są pożytkiem dla pszczół. Ograniczają spływ biogenów z pól i są podstawą do działań w ramach agroleśnictwa. Współtworząc tradycyjny polski krajobraz, wzmacniają atrakcyjność turystyczną regionów, sprzyjając w ten sposób zwiększaniu oraz dywersyfikacji dochodów ludności wiejskiej.

Tymczasem na polskiej wsi obserwujemy dramatyczny ubytek zadrzewień. Czy możemy odwrócić ten proces? Potrzeba pilnych rozwiązań. Coraz poważniejsze skutki zmiany klimatu (susze, nawalne deszcze, burze pyłowe) wymagają wzmocnienia stabilności krajobrazów rolniczych. Zadrzewienia są podstawą dla dobrego funkcjonowania krajobrazu, zwłaszcza na obszarach z intensywnym rolnictwem.

Źródło: http://drzewa.org.pl

Kategorie: Nauka

1 Komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *