Zgłoszenie do WIOŚ w związku z wyraźnym odkształceniem bioróżnorodności zwierząt w bentosie z rowie dopływającym do Małej Wełny

Dnia 21.11.2021 dokonano oględzin oraz wstępnej analizy zawartości bentosu kanału Dzwonowskiego oraz rowu dopływającego do Małej Wełny na terenie Gminy Skoki. W związku z wyraźnym odkształceniem bioróżnorodności zwierząt w bentosie z rowie dopływającym do Małej Wełny zwróciliśmy się do WIOŚ z prośbą o zbadanie przyczyny takiego stanu. W załączniku jest Więcej…

Nowy podręcznik do monitoringu biologicznych elementów jakości wód

30 października 2020 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska wydał książkę „Podręcznik do monitoringu elementów biologicznych i klasyfikacji stanu ekologicznego wód powierzchniowych. Aktualizacja metod”.  Podręcznik ten zawiera opisy sposobu monitorowania i klasyfikacji biologicznych elementów jakości wód według metodyk stosowanych w Polsce w ramach realizacji zadań ramowej dyrektywy wodnej. Metodyki te dotychczas znajdowały Więcej…

Dlaczego rolnictwo przemysłowe jest zabójcze dla naszej Planety i co z tym zrobić?

Tekst Pauliny Kramarz można również odsłuchać – ukazał się pierwotnie jako podcast na stronie Uniwersytetu Jagiellońskiego. Rolnictwo przemysłowe to system wytwarzania żywności oparty na wielkoobszarowych monokulturach i fermach przemysłowych. Skąd się bierze jego ekspansja i postępujące uprzemysłowienie wytwarzania żywności, szkodliwe nie tylko dla naszej Planety, ale i naszego zdrowia? Podstawowym Więcej…

Susza w Europie – Katastrofa w zasięgu wzroku

Lata 2018-2020 charakteryzowały się wyjątkowo wysokimi temperaturami, które doprowadziły do wysychania gleb i pożarów lasów w całej Europie. W Rumunii czy Hiszpanii tworzą się pustynie, pod Berlinem szaleją burze piaskowe, a woda staje się czynnikiem ekonomicznym. Nawet najbardziej negatywnych prognozach naukowcy przewidywali takie susze dopiero w okolicach 2045 roku. Co Więcej…

Spotkanie z pomysłodawcą utworzenia szlaku żeglownego Pojezierza Drawskiego

Wczoraj w Czaplinku odbyło się spotkanie z pomysłodawcą utworzenia szlaku żeglownego Pojezierza Drawskiego, Panem Arturem Wezgrajem. Pomimo wielu pewnych argumentów i komentarzy podpartych również przykładami z Polski i Świata, tj. brak wody w górnej Drawie, katastrofalna sytuacja hydrologiczna w górnej Piławie (czyli odcinkami, z których mają powstać kanały żeglowne), obniżaniem Więcej…