01.2009 – Co zagraża ekosystemowi jeziora góreckiego? – Tadeusz Sobczyński, Tomasz Joniak

We wnioskach powyższej publikacji możemy przeczytać między innymi: W świetle najnowszych badań wpływ zimujących dzikich gęsi na jakość wody jest nieznaczny, a za główną przyczynę pogarszania się jej stanu uznać należy wtórne zasilanie wewnętrzne z osadów dennych.

09.2015 – Monitoring rekultywacji Jeziora Góreckiego – Michał Rybrak, Tomasz Joniak i Tadeusz Sobczyński.

We wnioskach powyższej publikacji możemy przeczytać między innymi: Przeprowadzenie rekultywacji z użyciem metody chemicznego strącania fosforanów przy zastosowaniu koagulantu żelazowego uznać należy za nietrafione ze względu na nietrwałość chemicznych wiązań żelazowo-fosforanowych w warunkach beztlenowej strefy przydennej. Użycie aeratora wiatrowego daje wprawdzie pewne szanse na zmianę sytuacji tlenowej zbiornika, ale perspektywa czasowa jest niezwykle trudna do określenia.

30.05.2016 – Opinia na temat zmian jakości wody jeziora Góreckiego pod wpływem rekultywacji