Celem niniejszej analizy jest ustalenie przyczyn podtopień terenów przylegających do koryta rzeki Flinty oraz wskazanie kierunków dalszego zagospodarowania rzeki Flinty zmierzających do renaturyzacji rzeki w odcinku dolnym przepływającym przez tereny leśne

Podstawą opracowania pn.: ”Analiza stanu hydromorfologicznego rzeki Flinty wraz z praktycznymi wskazówkami dla gospodarowania zasobami wodnymi w dolnym odcinku zlewni” jest umowa numer W/34/2013/K z dnia 31.06.2013r.,zawarta pomiędzy Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym – Lasy Państwowe Nadleśnictwa Oborniki z siedzibą w Dąbrówce Leśnej ul.Gajowa 1, 64-600 Oborniki Wlkp.

Analiza stanu hydromorfologicznego rzeki Flinty wraz z praktycznymi wskazówkami dla gospodarowania zasobami wodnymi w dolnym odcinku zlewni

Mapa poglądowa

Dokumentacja zdjęciowa budowli na odcinku rzeki Flinty od km 0+000 do km 18+100