19.06.2013 – Operat wodno-prawny na przeprowadzenie procesu rekultywacji Jeziora Nowogardzkiego

Tabela Elementów Rozliczeniowych – Rekultywacja jeziora Nowogardzkiego

7.11.2013 – Zarybienie jeziora Nowogardzkiego narybkiem szczupaka

Źródło: pzwszczecin.com

21 października br. z inicjatywy burmistrza Nowogardu Roberta Czapli zostało zorganizowane niecodzienne zarybianie jeziora Nowogardzkiego. Zarybienie odbyło się z aktywnym udziałem dzieci i młodzieży z przedszkoli oraz szkół. Ważnym elementem całej akcji były pogadanki ekologiczne – w tym także z udziałem burmistrza jako prelegenta.

W uroczystości uczestniczyli również m. inn.: prof. Stanisław Podsiadłowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz prezes Koła Polskiego Związku Wędkarskiego Edward Paszkiewicz.

Do jeziora wpuszczono ok. pół tony narybku szczupaka.

Pierwszą  rybę do jeziora wypuścił burmistrz, a następnie dzieci wypuszczały ryby nadając każdej jakieś imię. Każde dziecko otrzymało dyplom z podziękowaniem za obecność i udział w wypuszczaniu ryb do jeziora.

Przywracanie dobrego stanu jeziora Nowogardzkiego nie było sprawą łatwą. Konieczne było przeprowadzenie zabiegów rekultywacyjnych rozłożonych na etapy.

W pierwszej kolejności należało zmniejszyć w wodzie zawartość fosforu czyli pierwiastka odpowiedzialnego za nadmierny rozwój roślinności wodnej. Przy pomocy specjalnie skonstruowanej łodzi do wody jeziora dozowano specjalny preparat, dzięki któremu nadmiar fosforu przekształca się w nierozpuszczalne formy i opada na dno jeziora. Pierwszy zabieg przeprowadzono w grudniu 2012 r. a kolejne 3 w czerwcu, sierpniu i wrześniu br.

Kolejnym etapem rekultywacji było uruchomienie aeratora napowietrzającego wody jeziora. W poniedziałek 9 września 2013 r. przy nabrzeżu jeziora w okolicy restauracji Przystań aerator został zwodowany i rozpoczął swoją pracę.

Trzecim etapem rekultywacji jest biomanipulacja czyli zarybianie jeziora szczupakiem w celu uporządkowania łańcucha pokarmowego w ekosystemie jeziora. Dzięki temu działaniu zwiększy się populacja ryb drapieżnych a zmniejszy ryb planktonożernych, co w efekcie doprowadzi do wzrostu zawartości tlenu i przejrzystości wody. Partnerami gminy w rekultywacji jeziora byli: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Polski Związek Wędkarski w Szczecinie oraz Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowogardzie.

Koszt kompleksowej rekultywacji jeziora wyniesie 400 000 zł z czego kwotę w wysokości do 170 700 zł dofinansuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

18.02.2018 – Przeanalizowano efektywność działania Aeratora Pulweryzacyjnego na siedmiu jeziorach – dwóch stratyfikowanych i pięciu niestratyfikowanych na terenie Polski: Barlineckie, Zamkowe, Resko Górne, Starzyc, Trzesiecko, Głębokie, Nowogardzkie

Na przestrzeni lat (2000-2014) zbadano w jeziorach w okresie wiosennym i letnim następujące parametry przed i po instalacji Aeratora Pulweryzacyjnego

a. stężenie rozpuszczonego tlenu – dissolved oxygen concentration (DO),
b. nasycenie tlenem – % oxygen saturation (DO%),
c. przezroczystość mierzona krążkiem Secchiego – visibility of the Secchi disc (ZSD),
d. stężenie chlorofilu – the concentrations of: chlorophyll a (CHL),
e. fosfor całkowity – total phosphorus (TP)
f. całkowity azot – total nitrogen (TN)

Po zakończeniu rekultywacji na 4 z 7 badanych jezior nie wykryto poprawy wskaźnika jakości wód jeziora (Indeks stanu troficznego – TSI).