2017 – Uwagi członków Stowarzyszenie Jezioro Rogozińskie oraz mieszkańców Rogoźna o stanie jezior znajdujących się na terenie gminy Rogoźno

09.2017 – Operat wodnoprawny na przeprowadzenie rekultywacji

29.12.2017 – Decycja Marszałka Województwa na przeprowadzenie rekultywacji

06.2018 – Monitoring jakości wód i osadów dennych

25.03.2019 – Przetarg na przeprowadzenie dalszej rekultywacji Jeziora Rogoźno i Jeziora Budziszewskiego położonych na terenie Gminy Rogoźno w roku 2019 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

06.03.2019 – Przetarg na przeprowadzenie dalszej rekultywacji Jeziora Rogoźno i Jeziora Budziszewskiego położonych na terenie Gminy Rogoźno w roku 2019 – Pytania i Odpowiedzi

04.2019 – Przetarg na przeprowadzenie dalszej rekultywacji Jeziora Rogoźno i Jeziora Budziszewskiego położonych na terenie Gminy Rogoźno w roku 2019 – Zestawienie ofert

15.04.2019 – Przetarg na przeprowadzenie dalszej rekultywacji Jeziora Rogoźno i Jeziora Budziszewskiego położonych na terenie Gminy Rogoźno w roku 2019 – Wybór oferty

03.01.2020 – SJR skierowało do Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska w Poznaniu wniosek o wyniki badań wody rzeki Wełny, Małej Wełny oraz jezior Rogoźno i Budziszewskie

03.02.2020 – SJR wysłało wniosek do RWMŚ Poznań o dodatkowe informacje w sprawie wyników badań wody

09.03.2021 – Zapytanie w sprawie rekultywacji jeziora Budziszewskiego i Rogoźno

22.09.2021 – Ponaglenie do SKO za pośrednictwem Burmistrza Rogoźna

23.12.2021 – Odpowiedź w sprawie rekultywacji jeziora Budziszewskiego i Rogoźno

2019 – Monitoring jakości wód i osadów dennych jeziora Rogoźno i jeziora Budziszewskiego źródło: rogozno.pl