2011 – WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE WODY JEZIORA STARZYC W WARUNKACH NAPOWIETRZANIA ZA POMOCĄ AERATORA PULWERYZACYJNEGO

Powyższe badanie wykazało między innymi, że:

W pięcioletnim okresie badań (2005–2009) nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic stężenia tlenu w wodzie jeziora między punktem zlokalizowanym przy aeratorze pulweryzacyjnym a oddalonymi od niego punktami badawczymi, z wyjątkiem punktu 7. Można zatem stwierdzić, że praca aeratora na jeziorze Starzyc nie poprawiła natlenienia wód w warstwach naddennych.

Postępująca poprawa jakości wody w badanym jeziorze w dużej mierze zależy od wyeliminowania przyczyn zanieczyszczeń w wodach dopływowych do jeziora.

2015 – The effect of pulverising aeration on changes in the oxygen and nitrogen concentrations in water of Lake Starzyc (Analiza zmienności stężenia tlenu i związków azotu w wodzie jeziora Starzyc w wyniku działania aeratora pulweryzacyjnego)

Powyższe badania wykazały między innymi, że:

  1. Concentrations of ammonium-nitrogen, nitratenitrogen and dissolved oxygen in water near aerator did not differ from those in sites 200 m (site 4) and 150 m (site 5) apart, which indicated similar abiotic conditions in studied waters.
  2. Higher concentration of dissolved oxygen and lower concentration of nitrate-nitrogen in the years 2008 – 2010 compared with that in 2005 was probably a result of decreased input of organic matter and parallel inactivation of phosphorus in this lake.
  3. Based on own observations it was found that in summer at a lack of wind energy, mainly on sunny days, the aerator situated in the lake did not operate at all.

01.08.2013 – Sinice zamknęły jezioro w Chociwlu, Źródło: https://gs24.pl

Sanepid zbadał wodę w jeziorze Starzyc w Chociwlu. Z powodu zakwitu sinic nie można się w nim kąpać.

Od dzisiaj do odwołania nie można kapać się w jeziorze Starzyc w Chociwlu. Zakaz kąpieli został wprowadzony po badaniach, które przeprowadził sanepid.

Powodem wprowadzenia zakazu jest zakwit sinic, których rozwojowi sprzyja wysoka temperatura wody i powietrza. Jezioro Starzyc znajduje się na Pojezierzu Ińskim, w obrębie miejscowości Chociwel.

2019 – AERATOR pracował na jeziorze na jeziorze Starzyca ponad 10 lat. 2-3 lata temu wstrzymano jego pracę, a obecnie stanowi jedynie atrakcję turystyczną.