2011 – Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków etap ii oraz separatorów na wlotach do jeziora Rogozińskiego i rzeki Wełny aglomeracji Rogoźno

29.07.2012 – Rogoźno – Połów ryb na ulicy Kościuszki

25.07.2019 – Wniosek o informacje o środowisku dotyczące Kanalizacji w Rogoźnie

28.08.2019 – APLAGA – Zawiadomienie o zagrożeniu zatrucia ujęcia w Kowanówku zasilającego w wodę mieszkańców Obornik i 34 sąsiadujących miejscowości.

06.09.2019 – Odpowiedź Burmistrza Rogoźna na wniosek SJR

16.09.2019 – SJR wysyła Ponaglenie o dane środowiskowe do SKO w Pile

05.11.2019 – Odpowiedź SKO na ponaglenie

15.11.2019 – SJR – Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez SKO

25.11.2019 – Odpowiedź SKO na prośbę SJR o ponowne rozpatrzenie sprawy

14.01.2020 – INLEGIS Kancelarie Prawne sp. z o.o. sp. k. – Pierwszy wniosek do UM Rogoźno o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie

20.02.2020 – Odpowiedź Burmistrza Rogoźna w sprawie udostępnienia informacji o środowisku dotyczącej sieci kanalizacyjnych oraz urządzeń z nią związanych.

03.03.2020 – INLEGIS Kancelarie Prawne sp. z o.o. sp. k. – Drugi wniosek do UM Rogoźno o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie

21.04.2020 – Odpowiedź Burmistrza Rogoźna

14.05.2020 – INLEGIS Kancelarie Prawne sp. z o.o. sp. k. – Wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie braku udostępnienia przez Urząd Miejski w Rogoźnie informacji o środowisku i jego ochronie.

22.12.2020 – INLEGIS Kancelarie Prawne sp. z o.o. sp. k. – Ponaglenie Rzecznika Praw Obywatelskich

30.12.2020 – Stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich

16.05.2020 – Obornickie Stowarzyszenie Wodniackie „APLAGA” – Petycja w sprawie udostępnienia rzetelnej informacji o kanalizacji w Rogoźnie

09.12.2020 – Odpowiedź Burmistrza Rogoźna na Petycję Obornickiego Stowarzyszenia Wodniackiego „APLAGA” – w sprawie udostępnienia rzetelnej informacji o kanalizacji w Rogoźnie.

2018r – Dane dotyczące skanalizowania miejscowości oraz odprowadzonia ścieków do stacji zlewni w gminie Rogoźno

25.11.2020 – Wniosek do Ministerstwa Klimatu i Środowiska z prośbą o zarezerwowanie środków finansowych oraz udzielenie możliwej pomocy Gminie Rogoźno przy realizacji projektów w zakresie modernizacji oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji.

23.11.2020 – Odpowiedź Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu na petycję dotyczącą czystości jezior i rzek i przeciwdziałaniu suszy.

Poniższy dokument stanowi Załącznik nr 2 do powyższego wniosku skierowanego do Ministerstwa Klimatu i Środowiska z prośbą o zarezerwowanie środków finansowych oraz udzielenie możliwej pomocy Gminie Rogoźno przy realizacji projektów w zakresie modernizacji oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji.

09.03.2021 – Wniosek do Inspektora Nadzoru Budowlanego o zbadanie poprawności instalacji wszystkich separatorów i piaskowników wód opadowych i roztopowych w gminie rogoźno w poniżej opisanym zakresie.