Zgłoszenie do WIOŚ w związku z wyraźnym odkształceniem bioróżnorodności zwierząt w bentosie z rowie dopływającym do Małej Wełny

Dnia 21.11.2021 dokonano oględzin oraz wstępnej analizy zawartości bentosu kanału Dzwonowskiego oraz rowu dopływającego do Małej Wełny na terenie Gminy Skoki. W związku z wyraźnym odkształceniem bioróżnorodności zwierząt w bentosie z rowie dopływającym do Małej Wełny zwróciliśmy się do WIOŚ z prośbą o zbadanie przyczyny takiego stanu. W załączniku jest Więcej…