01.03.2021 – Komitet Osiedlowy Domków Letniskowych w Grzybowie do Ministerstwa Klimatu i Środowiska – Prośba o wprowadzenie zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na jeziorze Budziszewskim w powiecie Obornickim.

22.06.2020 – Komitet Osiedlowy Domków Letniskowych w Grzybowie do Przewodniczącej Rady Powiatu Obornickiego – Prośba o wprowadzenie strefy ciszy i zakazu używania jednostek pływających o napędzie motorowo – spalinowym na jeziorze Budziszewskim. 28.09.2020 – Odpowiedź Przewodniczącej Rady Powiatu Obornickiego 01.03.2021 – Komitet Osiedlowy Domków Letniskowych w Grzybowie do Ministerstwa Klimatu Więcej…

12.04.2021 – Zapytanie w sprawie rewitalizacji placu Karola Marcinowskiego w Rogoźnie

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ustawy o udostępnianiu informacjio środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2017, poz. 1405 z późn. zm.), zwracam się z prośbą o udzielenie informacji dotyczącej „Rewitalizacji Placu Karola Marcinkowskiego Więcej…

08.04.2021 – Wniosek w sprawie wycieku nieznanej substancji do rzeki Flinty w miejscowości Ryczywół.

Wniosek w sprawie wycieku nieznanej substancji do rzeki Flinty w miejscowości Ryczywół. W miejscowości Ryczywół (powiat Obornicki) w dniu 01.04.2021 r. zaobserwowano wpływanie nieznanej mazistej substancji, do kanału stanowiącego dopływ rzeki Flinty. Z kanału wpływa do rzeki Flinty brunatno-zielona woda. Uprzejmie proszę sprawdzić, jaka jest przyczyna zanieczyszczenia w tym miejscu Więcej…