27.07.2016 – Ile nas jeszcze będzie kosztować rekultywacja jeziora Trzesiecko?

Zgodnie z ramową Dyrektywa Wodną 2000/60/WE kraje Unii Europejskiej ( w tym Polska), zobowiązane są do osiągnięcia dobrego stanu wód do 2015 roku.Główną przyczyną złego stanu wód jest brak realnej oceny potencjalnych możliwości rekultywacji oraz eliminacji źródeł zanieczyszczeń dopływających ze zlewni zbiornika. W proces rekultywacji jeziora Trzesiecko utopiono już ponad Więcej…