Nowy podręcznik do monitoringu biologicznych elementów jakości wód

30 października 2020 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska wydał książkę „Podręcznik do monitoringu elementów biologicznych i klasyfikacji stanu ekologicznego wód powierzchniowych. Aktualizacja metod”.  Podręcznik ten zawiera opisy sposobu monitorowania i klasyfikacji biologicznych elementów jakości wód według metodyk stosowanych w Polsce w ramach realizacji zadań ramowej dyrektywy wodnej. Metodyki te dotychczas znajdowały Więcej…

Dlaczego rolnictwo przemysłowe jest zabójcze dla naszej Planety i co z tym zrobić?

Tekst Pauliny Kramarz można również odsłuchać – ukazał się pierwotnie jako podcast na stronie Uniwersytetu Jagiellońskiego. Rolnictwo przemysłowe to system wytwarzania żywności oparty na wielkoobszarowych monokulturach i fermach przemysłowych. Skąd się bierze jego ekspansja i postępujące uprzemysłowienie wytwarzania żywności, szkodliwe nie tylko dla naszej Planety, ale i naszego zdrowia? Podstawowym Więcej…

Susza w Europie – Katastrofa w zasięgu wzroku

Lata 2018-2020 charakteryzowały się wyjątkowo wysokimi temperaturami, które doprowadziły do wysychania gleb i pożarów lasów w całej Europie. W Rumunii czy Hiszpanii tworzą się pustynie, pod Berlinem szaleją burze piaskowe, a woda staje się czynnikiem ekonomicznym. Nawet najbardziej negatywnych prognozach naukowcy przewidywali takie susze dopiero w okolicach 2045 roku. Co Więcej…

Materiały z konferencji pt. “Ochrona i kształtowanie zasobów wodnych na terenach wiejskich”

Źródło: https://www.fdpa.org.pl/zapraszamy-do-zapoznania-sie-z-materialami-z-konferencji Część 1 Część 2 Część 3 28 lutego 2017 r. w Centrum Prasowym Polskiej Agencji Prasowej w Warszawie odbyła się organizowana przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa konferencja pt.: „Ochrona i kształtowanie zasobów wodnych na terenach wiejskich”. Jest ona częścią projektu  współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska Więcej…

EKOGMINA 2021 – IV Forum Praktyków – „Gminna woda dla klimatu” – Gdańsk w dniach 7-8 października 2021

EKOGMINA 2021 – IV Forum Praktyków to wyjątkowe wydarzenie branżowe umożliwiające wymianę wiedzy ekspertów i praktyków polskiego sektora wod-kan. Od 2018 roku tworzymy skuteczną platformę wymiany doświadczeń w obszarze metod i dobrych praktyk stosowanych w projektach wodno-kanalizacyjnych. Ze stworzonej przez nas przestrzeni debaty korzystają przedstawiciele samorządów małych i średnich gmin, Więcej…

14.07.2021 – Urszula Małecka – Leśnictwo społeczne. Relacje wiedzy i władzy wśród aktorów Lasu Modelowego w Obornikach Wielkopolskich

W ostatnim czasie została opublikowana bardzo interesująca praca licencjacka autorstwa Urszuli Małeckiej: “Leśnictwo społeczne. Relacje wiedzy i władzy wśród aktorów Lasu Modelowego w Obornikach Wielkopolskich”. Praca była pisana pod kierunkiem prof. UAM dra hab. Agaty Stanisz z Zakładu Antropologii Społecznej i została oceniona najwyższymi notami. Poniżej znajduje się krótki opis Więcej…

Betonoza to klimatyczny krok w tył – Joanna Sasal

Joanna Sasal Joanna Sasal Zastępca dyrektora w Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Published Aug 12, 2021 + Follow Niepokojąco wysokie temperatury w panujące latem miastach, których odczuwanie potęgują rozgrzane latem uszczelnione i utwardzone powierzchnie, wyraźny deficyt zieleni miejskiej i powodzie błyskawiczne, które wypełniają dzielnice wodą nie rozwiązując problemu miejskiej suszy, to Więcej…

Błękitno-zielona infrastruktura dla łagodzenia zmian klimatu w miastach

Nieznośne upały w lecie, lokalne podtopienia po ulewnych deszczach, zanieczyszczenie powietrza – to tylko część współczesnych uciążliwości związanych z mieszkaniem w mieście. Zmiany klimatu w wybetonowanych miastach są szczególnie odczuwalne. Błękitno – zielona infrastruktura jest ratunkiem dla miast i powinna stanowić naturalny kierunek zmian w gospodarowaniu przestrzenią miejską. WPROWADZENIE Intensywny Więcej…

26.06.2021 – chrońmy wody i otaczającą ją przyrodę – konferencja poświęcona ochronie wód

Z inicjatywy Obornickiego Stowarzyszenia Wodniackiego „APLAGA” orasz Muzeum Młynarstwa w Jaraczu w tymże muzeum dnia 26 czerwca odbyła się konferencja poświęcona ochronie wód. Celem konferencji było poznanie stanowiska naukowców, specjalistów oraz praktyków w zakresie tematyki konferencji. Wiedza ugruntowana wieloletnimi badaniami oraz poparta spostrzeżeniami praktyków pozwoli wszystkim tym którym leży na Więcej…

KONFERENCJA – OCHRONA WÓD – ZAPROSZENIE

Obornickie Stowarzyszenie Wodniackie „APLAGA” oraz Muzeum Młynarstwa w Jaraczu zapraszają na Konferencję poświęconą ochronie wód 26 czerwca 2021 godz. 13:00-19:00 (rejestracja od 12:00) Agenda: 1. prof. dr hab. inż. Julita Dunalska, Wydział Oceanografii i Geografii, Uniwersytet Gdański “Zintegrowana strategia ochrony wód” 2. dr hab. Dorota Burska, prof. UG, Instytut Oceanografii, Więcej…

2020 – Ekspertyza „Woda w rolnictwie”

Koalicja Żywa Ziemiakontakt@koalicjazywaziemia.plwww.koalicjazywaziemia.pl WydawcaPolski Klub Ekologiczny Koło Miejskie w Gliwicach Streszczenie ekspertyzy Wstęp Skutki zmiany klimatu będą dla produkcji rolnej w Polsce bardzo dotkliwe. Sektor stoi przed dwoma ważnymi wyzwaniami – potrzebą redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz koniecznością prowadzenia działań adaptacyjnych do zachodzących zmian klimatycznych. Wymagać to będzie przedefiniowania podejścia Więcej…

2019 – Rekultywacja jezior teoria i praktyka (2019). dr hab. inż. Julita Dunalska, prof. UWM.

Rekultywacja jezior teoria i praktyka (2019). dr hab. inż. Julita Dunalska, prof. UWM. Str. 102-107 Przeprowadzenie efektywnej rekultywacji stanowi duże wyzwanie, bowiem wymaga nie tylko sprawdzonych metod  technicznych  ale  również  zintegrowanej  strategii  oraz  zaangażowania wielu osób i instytucji. Działania ochronne i rekultywacyjne muszą dotyczyć zarówno zlewni, jak  i misy  jeziorowej,  Więcej…

2018 – Zadrzewienia na obszarach wiejskich – dobre praktyki i rekomendacje

Zadrzewienia i śródpolne lasy są nam niezbędne w krajobrazie wiejskim. Według różnych badań, utrzymując sprzyjający rolnictwu mikroklimat, zadrzewienia podwyższają plony roślin uprawnych o 10-20% i więcej. Hamują siłę wiatru wysuszającego glebę i wywiewającego jej cząstki. Stymulują opady i chłodzą powietrze. Zapewniają schronienie owadom zapylającym rośliny uprawne i ptakom żywiącym się Więcej…

2020 – Konferencja Stormwater Poland – Wody opadowe w mieście i potrzeba nowego paradygmatu – Prof. dr hab. Maciej Zalewski, Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii

Świat dookoła nas zmienia się, i to nie zawsze na lepsze. Można jednak ten trend odwrócić: w jaki sposób? Wykorzystując coś, co wydawało się ściekiem, a tak naprawdę jest cennym (a jednocześnie darmowym) zasobem – deszczówkę. Powodów, aby to zrobić, jest wiele. Prof. dr hab. Maciej Zalewski, dyrektor Europejskiego Regionalnego Więcej…

Czy Włodek naprawi jeziora?

Źródło:https://madeinwm.plTekst: Magdalena Spiczak-BrzezińskaObraz: © Fotokon / www.shutterstock.com, arch. APRS Kurzętnik Jak przy użyciu kredy i roślinnej żelatyny zatrzymać zakwit sinic? Brzmi jak wynalazek MacGyvera, ale ten projekt być może wkrótce przywróci czystość jezior. Pracuje nad nim firma APRS, której Centrum Naukowo-Badawcze mieści się niedaleko Kurzętnika. Zwykle atakują, gdy ma się największą ochotę na Więcej…

18.02.2018 – Przeanalizowano efektywność działania Aeratora Pulweryzacyjnego na siedmiu Polskich jeziorach.

Przeanalizowano efektywność działania Aeratora Pulweryzacyjnego na siedmiu jeziorach – dwóch stratyfikowanych i pięciu niestratyfikowanych na terenie Polski: Barlineckie, Zamkowe, Resko Górne, Starzyc, Trzesiecko, Głębokie, Nowogardzkie. Na przestrzeni lat (2000-2014) zbadano w jeziorach w okresie wiosennym i letnim następujące parametry przed i po instalacji Aeratora Pulweryzacyjnego a. stężenie rozpuszczonego tlenu – Więcej…

20.07.2013 – Wszechobecne dioksyny zaburzają prawidłowe funkcjonowanie układu rozrodczego ludzi i zwierząt

Źródło: biotechnologia.pl, 20.07.2013 Wszechobecne dioksyny zaburzają prawidłowe funkcjonowanie układu rozrodczego ludzi i zwierząt Dioksyny to w większości uboczne produkty przemysłowej działalności człowieka. Są to biologicznie czynne substancje, które wraz z fitoestrogenami i mikoestrogenami mogą modulować funkcje organizmów żywych. Oszacowanie bezpośredniego wpływu dioksyn na funkcjonowanie ludzkiego organizmu możliwe jest jedynie po Więcej…