W ostatnim czasie została opublikowana bardzo interesująca praca licencjacka autorstwa Urszuli Małeckiej: “Leśnictwo społeczne. Relacje wiedzy i władzy wśród aktorów Lasu Modelowego w Obornikach Wielkopolskich”.

Praca była pisana pod kierunkiem prof. UAM dra hab. Agaty Stanisz z Zakładu Antropologii Społecznej i została oceniona najwyższymi notami.

Poniżej znajduje się krótki opis przygotowany przez autorkę, a następnie cała praca dostępna w wersji PDF.

Zainteresowanym, życzę miłej lektury 🙂

W pracy podejmuję analizę relacji wśród aktorów projektu Lasu Modelowego w Obornikach Wielkopolskich ze szczególnym zwróceniem uwagi na na wzajemny wpływ wiedzy i władzy. Projekt osadzam w szerszych kontekstach krajowym i globalnym opisując sytuację polskiego leśnictwa oraz leśne i środowiskowe regulacje prawne na poziomie międzynarodowym. W trakcie analizy korzystam z teorii wiedzy i władzy, antropologii środowiskowej, antropologii lasu czy studiów nad nauką i techniką.Pierwszy rozdział mojej pracy pt. ,,Ja w terenie” jest wprowadzeniem w teren badawczy. Opisuję w nim miejsca badań, proces badawczy i metody, jakie podczas niego stosowałam, a także mapuję moich partnerów badawczych. Ważnym wątkiem jest tutaj etnografia współpracująca, czyli metoda, z której czerpałam na polu badawczym i która zakłada zaangażowanie partnerów w proces powstawania pracy. Wspominam również o mojej roli w terenie.Rozdział drugi pt. ,,Leśnictwo społeczne” jest wędrówką od 1992 roku do czasów obecnych, której oś będzie stanowiła koncepcja zrównoważonego rozwoju i jej wpływ na leśną politykę w Polsce. Od genezy lasu modelowego i Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro, poprzez Narodowy Program Leśny i Leśne Kompleksy Promocyjne, przejdę do sytuacji polskiego leśnictwa i partycypacji społecznej z nim związanej. Celem tej części pracy jest umiejscowienie obornickiego projektu w globalnym i krajowym kontekście i ukazanie procesów makroskali, które wpływają na grunt lokalny.W trzecim i ostatnim rozdziale pt. ,,Aktorzy Lasu” przedstawiam grupy aktorów, które wyłoniły mi się z procesu badawczego i analizuję wśród nich relacje wiedzy i władzy. Opisuję również teorie naukowe, z których korzystałam w trakcie analizy. W tej części pracy obecni są również moi rozmówcy, których komentarze przeplatają treść pracy w postaci zaznaczonych na szaro i kursywą fragmentów. Wprowadzenie opinii aktorów do tekstu nawiązuje do jednej z głównych wartości Lasu Modelowego, jakim jest współpraca.W Zakończeniu podsumowuję analizę, a także zamieszczam wnioski sformułowane po otrzymaniu komentarzy od moich rozmówców związane m.in. z usprawnieniem projektu. Piszę również o potrzebie ,,uwspólniania” zarządzania przyrodą i wyrażam nadzieję, że projekty takie, jak Las Modelowy są zalążkiem zmiany.

Kategorie: Nauka

0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *