Konsultacje w sprawie projektów planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy

Źródło: https://apgw.gov.pl W okresie od 14.04.2021 r. do 14.10.2021 r. prowadzone są ogólnokrajowe konsultacje społeczne opracowanych, przez Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, projektów planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy – dokumentów stanowiących podstawowy instrument planistyczny służący osiągnięciu celów środowiskowych jednolitych części wód. Z uwagi na przynależność hydrograficzną regionu wodnego Więcej…