15.04.2019 – Przeźroczystość Jeziora Strzeszyńskiego podobna do tej z roku 2005

Poznańskie jeziora. Raport nr 3 13.04.2019 Przeźroczystość Jeziora Strzeszyńskiego podobna do tej z roku 2005. Już za tydzień powinna wzrosnąć. Natomiast do Bogdanki, poniżej jeziora Strzeszyńkiego ścieki jak płynęły tak płyną ! Napisałem pismoWydział Kształtowania i Ochrony ŚrodowiskaUrząd miasta Poznaniadotyczy: potwierdzonych przez WIOŚ (pismo z dnia 27.11.2018 WI.7024.297.2.2018.bj) spływu ścieków Więcej…