Konsultacje w sprawie projektów planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy

Źródło: https://apgw.gov.pl W okresie od 14.04.2021 r. do 14.10.2021 r. prowadzone są ogólnokrajowe konsultacje społeczne opracowanych, przez Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, projektów planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy – dokumentów stanowiących podstawowy instrument planistyczny służący osiągnięciu celów środowiskowych jednolitych części wód. Z uwagi na przynależność hydrograficzną regionu wodnego Więcej…

KONFERENCJA – OCHRONA WÓD – ZAPROSZENIE

Obornickie Stowarzyszenie Wodniackie „APLAGA” oraz Muzeum Młynarstwa w Jaraczu zapraszają na Konferencję poświęconą ochronie wód 26 czerwca 2021 godz. 13:00-19:00 (rejestracja od 12:00) Agenda: 1. prof. dr hab. inż. Julita Dunalska, Wydział Oceanografii i Geografii, Uniwersytet Gdański “Zintegrowana strategia ochrony wód” 2. dr hab. Dorota Burska, prof. UG, Instytut Oceanografii, Więcej…