18.02.2018 – Przeanalizowano efektywność działania Aeratora Pulweryzacyjnego na siedmiu Polskich jeziorach.

Przeanalizowano efektywność działania Aeratora Pulweryzacyjnego na siedmiu jeziorach – dwóch stratyfikowanych i pięciu niestratyfikowanych na terenie Polski: Barlineckie, Zamkowe, Resko Górne, Starzyc, Trzesiecko, Głębokie, Nowogardzkie. Na przestrzeni lat (2000-2014) zbadano w jeziorach w okresie wiosennym i letnim następujące parametry przed i po instalacji Aeratora Pulweryzacyjnego a. stężenie rozpuszczonego tlenu – Więcej…