12.01.2020 – Zapytanie do PGW Wody Polskie odnośnie barier dla migracji ryb na rzece Wełna i Flinta

Poniższe zapytanie zostało wysłane do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu. Związane jest z tym, że od szeregu lat obserwujemy budowę barier utrudniających swobodną migrację ryb na rzece Wełnie i Flincie. Rzeka Wełna wraz z Małą Wełną jest naturalnym korytarzem ekologicznym łączącym ciąg jezior. Zgodnie z ustawą o ochronie Więcej…