2020 – Ekspertyza „Woda w rolnictwie”

Koalicja Żywa Ziemiakontakt@koalicjazywaziemia.plwww.koalicjazywaziemia.pl WydawcaPolski Klub Ekologiczny Koło Miejskie w Gliwicach Streszczenie ekspertyzy Wstęp Skutki zmiany klimatu będą dla produkcji rolnej w Polsce bardzo dotkliwe. Sektor stoi przed dwoma ważnymi wyzwaniami – potrzebą redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz koniecznością prowadzenia działań adaptacyjnych do zachodzących zmian klimatycznych. Wymagać to będzie przedefiniowania podejścia Więcej…

2019 – Rekultywacja jezior teoria i praktyka (2019). dr hab. inż. Julita Dunalska, prof. UWM.

Rekultywacja jezior teoria i praktyka (2019). dr hab. inż. Julita Dunalska, prof. UWM. Str. 102-107 Przeprowadzenie efektywnej rekultywacji stanowi duże wyzwanie, bowiem wymaga nie tylko sprawdzonych metod  technicznych  ale  również  zintegrowanej  strategii  oraz  zaangażowania wielu osób i instytucji. Działania ochronne i rekultywacyjne muszą dotyczyć zarówno zlewni, jak  i misy  jeziorowej,  Więcej…

2018 – Zadrzewienia na obszarach wiejskich – dobre praktyki i rekomendacje

Zadrzewienia i śródpolne lasy są nam niezbędne w krajobrazie wiejskim. Według różnych badań, utrzymując sprzyjający rolnictwu mikroklimat, zadrzewienia podwyższają plony roślin uprawnych o 10-20% i więcej. Hamują siłę wiatru wysuszającego glebę i wywiewającego jej cząstki. Stymulują opady i chłodzą powietrze. Zapewniają schronienie owadom zapylającym rośliny uprawne i ptakom żywiącym się Więcej…