16.05.2020 – Obornickie Stowarzyszenie Wodniackie „APLAGA” – Petycja w sprawie udostępnienia rzetelnej informacji o kanalizacji w Rogoźnie

Mając  na  uwadze  przepisy  ustawy  z  dnia  3  października  2008 r.  o  udostępnianiu  informacji o środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz o  ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227) oraz przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr Więcej…