26.02.2020 – Stowarzyszenie Jezioro Rogozińskie prosi Państwowe Gospodarstwa Wodne Wody Polskie o informację kto nadzoruje rekultywację jezior Rogoźno i Budziszewskie

Prosimy o informację o środowisku.Stowarzyszenie Jezioro Rogozińskie prosi o informację kto nadzoruje rekultywację jezior. Z naszych obserwacji wynika, że nie są przestrzegane wydane pozwolenia w tym zakresie. Stowarzyszenie jest informowane przez przebywających nad jeziorem wędkarzy i mieszkańców o stosowaniu środków chemicznych, które w okresie lata wsypywane były workami do toni Więcej…

03.02.2020 – SJR wysłało wniosek do RWMŚ Poznań o dodatkowe informacje w sprawie wyników badań wody

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE Bardzo dziękujemy za szybką i rzetelną odpowiedź wraz z opracowaniami, raportami i zestawieniami przesłaną do naszego Stowarzyszenia dnia 15-go stycznia 2020 roku.  Odpowiedź otrzymaliśmy na nasz wniosek wystosowany 2-go stycznia 2020 roku.           Po przeprowadzeniu wstępnej analizy otrzymanych danych, prosimy o Więcej…