27.07.2021 – Wniosek w sprawie wprowadzenia formy ochrony Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka”

Załączniki do wniosku

 1. Uchwała X/75/19 z dnia 27 czerwca 2019 roku Rady Powiatu Obornickiego, która dopuszcza używanie jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na jeziorach Rogoźno i Budziszewskie w wyznaczonych strefach.
 2. Mapa Jeziora Rogoźno z lokalizacją slipu startowego oraz wyznaczonej strefy gdzie dopuszczone jest pływanie jednostek napędzanych silnikami spalinowymi.
 3. Petycja Klubu Żeglarskiego „Kotwica”, Stowarzyszenia Jezioro Rogozińskie, Kół Wędkarskich oraz Mieszkańców Rogoźna z dnia 05.06.2018 r. z prośbą o utrzymanie w mocy uchwały IX\59\03, która wprowadza zakaz używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi i elektrycznymi na jeziorach w granicach Powiatu Obornickiego.
 4. Stanowisko Stowarzyszenia Jezioro Rogozińskie w sprawie zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi  na terenie Powiatu Obornickiego skierowane do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 18.03.2019 r.
 5. Wniosek Obornickiego Stowarzyszenia Wodniackiego „APLAGA” do Wojewody Wielkopolskiego o uchylenie uchwały X/75/19 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 27 czerwca 2019 roku „w sprawie: wprowadzenia ograniczeń i zakazów używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na jeziorach Powiatu Obornickiego”, która dopuszcza używanie jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na jeziorach Rogoźno i Budziszewskie w wyznaczonych strefach.
 6. Wniosek Komitetu Osiedlowego Domków Letniskowych w Grzybowie skierowane do Przewodniczącej Rady Powiatu Obornickiego 22.06.2020 r. a następnie do Ministerstwa Klimatu i Środowiska dnia 01.03.2021 r. – prośba o wprowadzenie zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na jeziorze Budziszewskim w powiecie Obornickim.
 7. Pismo Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska z Departamentu Monitoringu Środowiska z Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska w Poznaniu skierowane do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 17.05.2021 r. zawierające informacje na temat czystości wód jezior i rzek na terenie gminy Rogoźno.
 8. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (Departament Zwalczania Przestępczości Środowiskowej) wniosek w sprawie sprawdzenia poprawności funkcjonowania urządzeń oczyszczających na wylocie kanalizacji deszczowej przed wpłynięciem do jeziora Rogoźno.
 9. Wniosek do Burmistrza Rogoźna w sprawie rekultywacji jezior Budziszewskiego i Rogoźno z dnia 20.07.2021 r. We wniosku poruszono kwestię wpływu jednostek z napędem motorowym na rekultywację.
 10. Jacek Filipowicz, Piotr Filipowicz, Kinga Zaprawa – zagrożenie środowisk wodnych i metodologia szacowania zanieczyszczeń emitowanych przez silniki łodzi motorowych – 10/2016 r.
 11. Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Obornickiego na lata 2019 – 2022 – fragmenty odnoszące się do wpływu łodzi z napędem motorowym na jeziora Rogoźno i Budziszewskie.
 12. Pismo od WIOŚ (Delegatura w Pile) opisujące ogólny stan gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Rogoźno z dnia 30.09.2020r.
Źródło zdjęcia: http://www.wapa.pl/projekty/urzad-marszalkowski-w-poznaniu/17

19.08.2021 – Odpowiedź Marszałka Województwa Wielkopolskiego w sprawie wprowadzenia formy ochrony Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka”

Kategorie: Rogoźno

0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *